Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi 1 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Câu hỏi 1 (trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Trọng lực, trọng lượng là gì? Khi nào xảy ra hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Trọng lực của một vật là hợp lực của lực hấp dẫn mà Trái Đất tác dụng lên vật và lực quán tính li tâm xuất hiện do sự quay của Trái Đất quanh trục của nó:

 

Trọng lượng là độ lớn của trọng lực.

Khi vật chịu thêm tác dụng của lực quán tính Fqt= -m.a do chuyển động của hệ gây ra. Vật sẽ chịu tác dụng của một hợp lực P’→:

 Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Câu hỏi 1 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

+ Trọng lượng P’ sẽ tăng nếu lực quán tính Fqt cùng chiều với P, khi đó:

P’ = m.(g + a).

+ Trọng lượng P’ sẽ giảm nếu lực quán tính Fqt ngược chiều với P, khi đó:

P’ = m.(g – a)

+ Nếu vật nằm trong hệ chuyển động có a= g trọng lượng P’ = 0, khi đó xảy ra hiện tượng mất trọng lượng.

Tham khảo toàn  bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button