Lớp 11Toán

Câu hỏi 1 trang 123 Toán 11 Đại số Bài 2

Bài 2: Giới hạn của hàm số

Câu hỏi 1 trang 123 Toán 11 Đại số Bài 2

Xét hàm số

 

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 123 Toán 11 Đại số Bài 2

1. Cho biến x những giá trị khác 1 lập thành dãy số (xn), x→ 1 như trong bảng sau:

Giải Toán 11: Câu hỏi 1 trang 123 Toán 11 Đại số Bài 2 | Giải bài tập Toán 11

Khi đó, các giá trị tương ứng của hàm số

f(x1), f(x2),…, f(xn), …

cũng lập thành một dãy số mà ta kí hiệu là (f(xn)).

a) Chứng minh rằng Giải Toán 11: Câu hỏi 1 trang 123 Toán 11 Đại số Bài 2 | Giải bài tập Toán 11

b) Tìm giới hạn của dãy số (f(xn)).

2. Chứng minh rằng với dãy số bất kì (xn), xn ≠ 1 và xn→ 1, ta luôn có f(xn) → 2.

(Với tính chất thể hiện trong câu 2, ta nói hàm số  có giới hạn là 2 khi x dần tới 1).

Lời giải

Hướng dẫn

1. a) Tính và rút gọn f(xn) suy ra đáp số, chú ý Giải Toán 11: Câu hỏi 1 trang 123 Toán 11 Đại số Bài 2 | Giải bài tập Toán 11

    b) Xét giới hạn Giải Toán 11: Câu hỏi 1 trang 123 Toán 11 Đại số Bài 2 | Giải bài tập Toán 11 và suy ra đáp số.

2. Tính limf(xn) dựa vào công thức có được ở phần 1a.

Giải Toán 11: Câu hỏi 1 trang 123 Toán 11 Đại số Bài 2 | Giải bài tập Toán 11

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 2. Giới hạn của hàm số

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button