Lớp 12Toán Học

Câu hỏi 1 trang 13 Toán 12 Giải tích Bài 2

Bài 2: Cực trị của hàm số

Câu hỏi 1 trang 13 Toán 12 Giải tích Bài 2 : 

Dựa vào đồ thị (H.7, H.8), hãy chỉ ra các điểm tại đó mỗi hàm số sau có giá trị lớn nhất (nhỏ nhất):

a) y = -x2 + 1 trong khoảng (-∞; +∞);

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 13 Toán 12 Giải tích Bài 2

b) y = x/3(x+ 3)2 trong các khoảng (1/2; 3/2) và (3/2; 4).

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

Quan sát đồ thị hàm số và xét trong từng khoảng, tìm điểm cao nhất (ứng với giá trị lớn nhất) và điểm thấp nhất (ứng với giá trị nhỏ nhất).

a) Tại x = 0 hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1.

Xét dấu đạo hàm:

Giải Toán 12: Câu hỏi 1 trang 13 Toán 12 Giải tích Bài 2 | Giải bài tập Toán 12

b) Tại x = 1 hàm số có giá trị lớn nhất bằng 4/3.

Tại x = 3 hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0.

Xét dấu đạo hàm:

Giải Toán 12: Câu hỏi 1 trang 13 Toán 12 Giải tích Bài 2 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button