Lớp 11Toán

Câu hỏi 1 trang 135 Toán 11 Đại số Bài 3

Bài 3: Hàm số liên tục

Câu hỏi 1 trang 135 Toán 11 Đại số Bài 3

Giải Toán 11: Câu hỏi 1 trang 135 Toán 11 Đại số Bài 3 | Giải bài tập Toán 11

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 135 Toán 11 Đại số Bài 3

a) Tính giá trị của mỗi hàm số tại x = 1 và so sánh với giới hạn (nếu có) của hàm số đó khi x → 1;

b) Nêu nhận xét về đồ thị của mỗi hàm số tại điểm có hoành độ x = 1.

Lời giải

Hướng dẫn

a) Thay x = 1 vào lần lượt hai hàm số và tính giá trị.

b) Quan sát đồ thị và nhận xét.

Giải Toán 11: Câu hỏi 1 trang 135 Toán 11 Đại số Bài 3 | Giải bài tập Toán 11

g(1) = -12 + 1 = -1 + 1 = 0

b) Đồ thị hàm số f(x) liên tục tại x = 1

Đồ thị hàm số g(x) gián đoạn tại x = 1

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 3. Hàm số liên tục

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button