Lớp 12Toán Học

Câu hỏi 1 trang 57 Toán 12 Giải tích Bài 2

Bài 2: Hàm số lũy thừa

Câu hỏi 1 trang 57 Toán 12 Giải tích Bài 2 : 

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số sau và nêu nhận xét về tập xác định của chúng: y = x2, y = x(1/2), y = x(-1).

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 57 Toán 12 Giải tích Bài 2

Đồ thị của hàm số y = x2: đường màu đỏ.

Đồ thị của hàm số y = x(1/2): đường màu xanh.

Đồ thị của hàm số y = x(-1) đường màu tím.

Ta có:

Tập xác định của hàm số y = x2 là R.

Tập xác định của hàm số y = x(1/2) là [0,+∞).

Tập xác định của hàm số y = x(-1)là R{0}.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button