Lớp 12Toán Học

Câu hỏi 1 trang 61 Toán 12 Giải tích Bài 3

Bài 3: Lôgarit

Câu hỏi 1 trang 61 Toán 12 Giải tích Bài 3

Tìm x để:

a) 2x= 8;

Bạn đang xem: Câu hỏi 1 trang 61 Toán 12 Giải tích Bài 3

b) 2x= ;

c) 3x= 81;

d) 5xGiải Toán 12: Câu hỏi 1 trang 61 Toán 12 Giải tích Bài 3 | Giải bài tập Toán 12 .

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

Sử dụng lý thuyết am = an ⇔ m = n với điều kiện các biểu thức đều có nghĩa.

a) 2x= 8 ⇔ 2x= 23 ⇔ x = 3.

b) 2x=⇔ 2x= 2(-2) ⇔ x = -2.

c) 3x= 81 ⇔ 3x= 34 ⇔ x = 4.

d) 5xGiải Toán 12: Câu hỏi 1 trang 61 Toán 12 Giải tích Bài 3 | Giải bài tập Toán 12 ⇔ 5x= 5(-3) ⇔ x = -3.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button