Lớp 11Toán

Câu hỏi 16 trang 178 SGK Đại số 11

Ôn tập cuối năm

Câu hỏi 16 trang 178 SGK Đại số 11

Phát biểu định nghĩa đạo hàm của hàm số y=f(x) tại x = xo.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi 16 trang 178 SGK Đại số 11

Cho hàm số y = f(x) xác đinh trên khoảng (a;b) và điểm x0 ∈ (a;b).

Nếu tồn tại giới hạn  thì giới hạn đó được gọi là dạo hàm của hàm số y = f(x) tại x0, ký hiệu f’(x0) hoặc y’(x0) , tức là: Giải Toán 11: Câu hỏi 16 trang 178 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

Đăt Δx = x – x0 là số gia của đối số tại x0.

       Δy = f(x) – f’(x0) = f(x0 + Δx) – f(x0) là số gia tương ứng của hàm số thì 

Giải Toán 11: Câu hỏi 16 trang 178 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Ôn tập cuối năm

 

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button