Lớp 11Toán

Câu hỏi 2 trang 117 Toán 11 Đại số Bài 1

Bài 1: Giới hạn của dãy số

Câu hỏi 2 trang 117 Toán 11 Đại số Bài 1

Có nhiều tờ giấy chồng nhau, mỗi tờ có bề dày là 0,1 mm. Ta xếp chồng liên tiếp tờ này lên tờ khác (h.48). Giả sử có thể thực hiện việc xếp giấy như vậy một cách vô hạn.

Bạn đang xem: Câu hỏi 2 trang 117 Toán 11 Đại số Bài 1

Gọi u1 là bề dày của một tờ giấy, u2 là bề dày của một xếp giấy gồm hai tờ, u3 là bề dày của một xếp giấy gồm ba tờ, …, un là bề dày của một xếp giấy gồm n tờ. Tiếp tục như vậy t được dãy số vô hạn (un).

Bảng sau đây cho biết bề dày (tính theo mm) của một số chồng giấy.

Giải Toán 11: Câu hỏi 2 trang 117 Toán 11 Đại số Bài 1 | Giải bài tập Toán 11

a) Quan sát bảng trên và nhận xét về giá trị của un khi n tăng lên vô hạn.

b) Với n như thế nào thì ta đạt được những chồng giấy có về dày lớn hơn khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng? (Cho biết khoảng cách này ở một thời điểm xác định là 384000 km hay 384.109mm) 

Lời giải

a) Giá trị của un rất lớn khi n tăng lên vô hạn

b) Cần n > 384.1010 tờ giấy để đạt được những chồng giấy có về dày lớn hơn khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 1. Giới hạn của dãy số

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button