Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi 2 trang 131 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 28: Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song

Câu hỏi 2 (trang 131 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực song song là gì?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi 2 trang 131 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Điều kiện cân bằng của 1 vật rắn chịu tác dụng của 3 lực song song là hợp lực của 2 lực bất kì cân bằng với lực thứ 3

Tham khảo toàn  bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button