Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi 2 trang 167 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường

Câu hỏi 2 (trang 167 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Định nghĩa lực thế. Thế năng liên quan đến lực thế như thế nào?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi 2 trang 167 sgk Vật Lý 10 nâng cao

– Lực mà công của nó không phụ thuộc dạng đường đi của vật, chỉ phụ thuộc vị trí ban đầu và cuối cùng của vật gọi là lực thế.

– Mối liên quan: Khi có lực thế tác dụng lên vật thì vật mới có thế năng.

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button