Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi 2 trang 233 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 47: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Định luật Gay Luy – xác

Câu hỏi 2 (trang 233 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Từ phương trình trạng thái

Bạn đang xem: Câu hỏi 2 trang 233 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Hãy tìm lại định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ôt và định luật Sác-lơ.

Lời giải:

Từ phương trình: 

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Câu hỏi 2 trang 233 sgk Vật Lý 10 nâng cao

+ Quá trình biến đổi đẳng nhiệt ta được: T = hằng số

→ p.V = hằng số (định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ôt).

+ Quá trình biến đổi đẳng tích: V = hằng số

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Câu hỏi 2 trang 233 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button