Lớp 11Toán

Câu hỏi 2 trang 94 Toán 11 Hình học Bài 2

Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Câu hỏi 2 trang 94 Toán 11 Hình học Bài 2

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’

a) Hãy phân tích các vecto  theo ba vecto Giải Toán 11: Câu hỏi 2 trang 94 Toán 11 Hình học Bài 2 | Giải bài tập Toán 11

Bạn đang xem: Câu hỏi 2 trang 94 Toán 11 Hình học Bài 2

b) Tính Giải Toán 11: Câu hỏi 2 trang 94 Toán 11 Hình học Bài 2 | Giải bài tập Toán 11 và từ đó suy ra  vuông góc với nhau

Lời giải

Giải Toán 11: Câu hỏi 2 trang 94 Toán 11 Hình học Bài 2 | Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Câu hỏi 2 trang 94 Toán 11 Hình học Bài 2 | Giải bài tập Toán 11

Vì ABCD.A’B’C’D’ là hình lập phương nên AB, AD, AA’ đôi một vuông góc với nhau.

Giải Toán 11: Câu hỏi 2 trang 94 Toán 11 Hình học Bài 2 | Giải bài tập Toán 11

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button