Lớp 12Toán Học

Câu hỏi 3 Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 88

Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Câu hỏi 3 Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 88: 

Hãy lập bảng tương tự cho các bất phương trình logax ≥ b, logax < b, logax ≤ b.

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi 3 Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 88

loga⁡x ≥ b

a > 1

0 < a < 1

Nghiệm

x ≥ ab

0 < x ≤ ab

 

logax < b

a > 1

0 < a < 1

Nghiệm

0 < x < ab

x > ab

 

loga⁡x ≤ b

a > 1

0 < a < 1

Nghiệm

0 < x ≤ ab

x ≥ ab

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button