Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi 3 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Câu hỏi 3 (trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Trong thí nghiệm bố trí như ở hình 22.9, khi bình hình trụ được quay nhanh, ta có thể đặt một bao diêm áp vào mặt trong của bình.

Bạn đang xem: Câu hỏi 3 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

– Lực nào là lực hướng tâm đặt vào bao diêm?

– Vì sao bao diêm không rơi?

Lời giải:

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Câu hỏi 3 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Khi trục quay, bao diêm tham gia chuyển động tròn, nó chịu tác dụng của lực quán tính Fqt làm giữ vật trên thành lồng, mà lực ma sát nghỉ Fmsn cân bằng với trọng lực P không cho vật rơi xuống

Áp lực quán tính vectơ Fqt đồng thời cũng tạo ra phản lực pháp tuyến vectơ N lực này đóng vai trò là lực hướng tâm.

Tham khảo toàn  bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button