Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi 3 trang 135 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 29: Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định

Câu hỏi 3 (trang 135 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định là gì?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi 3 trang 135 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định là tổng momen của các lực có khuynh hướng làm vật quay theo một chiều phải bằng tổng momen của các lực có khuynh hướng làm vật quay theo chiều ngược lại.

Tham khảo toàn  bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button