Lớp 12Toán Học

Câu hỏi 3 trang 72 Toán 12 Hình học Bài 2

Bài 2 : Phương trình mặt phẳng

Câu hỏi 3 trang 72 Toán 12 Hình học Bài 2 : 

Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng (MNP) với M(1; 1; 1), N(4; 3; 2), P(5; 2; 1).

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi 3 trang 72 Toán 12 Hình học Bài 2

Kiến thức áp dụng

– Tính véc tơ tích có hướng của hai véc tơ 

– Chọn một véc tơ cùng phương với véc tơ trên làm VTPT của mặt phẳng.

– Viết phương trình A(x−x0)+B(y−y0)+C(z−z0)=0

Giải Toán 12: Câu hỏi 3 trang 72 Toán 12 Hình học Bài 2 | Giải bài tập Toán 12

⇒ Một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (MNP) là Giải Toán 12: Câu hỏi 3 trang 72 Toán 12 Hình học Bài 2 | Giải bài tập Toán 12

Phương trình tổng quát của mặt phẳng (MNP) với M(1; 1; 1), N(4; 3; 2), P(5; 2; 1)là : (x-1)-4(y-1)+5(z-1)=0

Hay x – 4y + 5z – 2 = 0

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button