Lớp 11Toán

Câu hỏi 3 trang 86 Toán 11 Hình học Bài 1

Bài 1: Vectơ trong không gian

Câu hỏi 3 trang 86 Toán 11 Hình học Bài 1

Cho hình hộp ABCD.EFGH. Hãy thực hiện các phép toán sau đây (h.3.2):

Bạn đang xem: Câu hỏi 3 trang 86 Toán 11 Hình học Bài 1

Giải Toán 11: Câu hỏi 3 trang 86 Toán 11 Hình học Bài 1 | Giải bài tập Toán 11

Lời giải

Hướng dẫn

Sử dụng các quan hệ véc tơ bằng nhau, đối nhau để tính toán.

Giải Toán 11: Câu hỏi 3 trang 86 Toán 11 Hình học Bài 1 | Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Câu hỏi 3 trang 86 Toán 11 Hình học Bài 1 | Giải bài tập Toán 11

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 1. Vectơ trong không gian

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button