Lớp 11Toán

Câu hỏi 4 trang 178 SGK Đại số 11

Ôn tập cuối năm

Câu hỏi 4 trang 178 SGK Đại số 11

Viết công thức tính số hoán vị của tập hợp gồm n phần tử (n > 1). Nêu ví dụ.

Bạn đang xem: Câu hỏi 4 trang 178 SGK Đại số 11

Lời giải

+ Cho tập A gồm n phần tử.

Mỗi hoán vị của A là kết quả của sự sắp xếp thứ tự n phần tử của tập A.

+ Số các hoán vị: Pn = n! = 1.2.3.4.5….n.

Ví dụ: Số hoán vị của tập gồm 6 phần tử là: P6 = 6! = 720.

Số hoán vị của tập gồm 3 phần tử là: P3 = 6.

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Ôn tập cuối năm

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button