Lớp 12Toán Học

Câu hỏi 4 trang 54 Toán 12 Giải tích Bài 1

Bài 1: Lũy thừa

Câu hỏi 4 trang 54 Toán 12 Giải tích Bài 1 : 

Hãy nhắc lại các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương.

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi 4 trang 54 Toán 12 Giải tích Bài 1

Các tính chất về đẳng thức

1, am. an = a(m+n)

2, am : an = a(m-n) (m ≥ n).

3, (am)n = amn

4. 

5, (ab)m = am.bm

Các tính chất về bất đẳng thức

Với a > 1 thì am > an ⇔ m > n.

Với 0 < a < 1 thì am > an ⇔ m < n.

0 < a < b thì am > bm

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button