Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi 5 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Câu hỏi 5 (trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

 Chứng minh rằng trong những con tàu vũ trụ chỉ chịu tác dụng của lực hấp dẫn của các thiên thể mà không chịu lực nào khác tác dụng thì xảy ra hiện tượng mất trọng lượng.

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi 5 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Con tàu và mọi vật trong tàu luôn chịu tác dụng của lực hấp dẫn của các thiên thể và lực này gây ra cho con tàu và mọi vật trong nó cùng một gia tốc:

Mặt khác mỗi vật trong con tàu đều chịu tác dụng của lực quán tính: 

 Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Câu hỏi 5 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Do đó trọng lực của mỗi vật trong con tàu là:

 Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Câu hỏi 5 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Nên trọng lượng của mỗi vật cũng bằng không.

Tham khảo toàn  bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button