Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi 5 trang 148 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 31: Định luật bảo toàn động lượng

Câu hỏi 5 (trang 148 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Trong bóng đá người thủ môn bắt một quả bóng sút rất căng, người đó phải làm động tác kéo dài thời gian bóng chạm tay mình (thu bóng vào bụng). Hãy giải thích tại sao?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi 5 trang 148 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Từ công thức:

Khi bóng sút căng thì ta có v0 lớn, còn khi bắt bóng thì bóng dừng v = 0. Vậy nếu làm động tác kéo dài thời gian bóng chạm tay khiến Δt lớn ⇒ F nhỏ ⇒ phản lực của bóng tác dụng lên tay người giảm ⇒ vậy bóng được bắt dễ dàng mà không bị bật ra ngoài.

Tham khảo toàn  bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button