Lớp 11Toán

Câu hỏi 5 trang 152 Toán 11 Đại số Bài 1

Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Câu hỏi 5 trang 152 Toán 11 Đại số Bài 1

Cho hàm số y = -x2 + 3x – 2. Tính y’(2) bằng định nghĩa.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi 5 trang 152 Toán 11 Đại số Bài 1

Hướng dẫn

– Tính Δy theo số gia Δx.

– Tính tỉ số  và tính đạo hàm Giải Toán 11: Câu hỏi 5 trang 152 Toán 11 Đại số Bài 1 | Giải bài tập Toán 11.

– Giả sử Δx là số gia của đối số tại xo = 2. Ta có:

Δy = y(2 + Δx) – y(2)

= -(2 + Δx)2 + 3(2 + Δx) – 2 – (-22 + 3.2 – 2)

= -(4 + 4Δx + (Δx)2) + 6 + 3Δx – 2 = – (Δx)2 – Δx

Giải Toán 11: Câu hỏi 5 trang 152 Toán 11 Đại số Bài 1 | Giải bài tập Toán 11

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button