Lớp 11Toán

Câu hỏi 6 trang 178 SGK Đại số 11

Ôn tập cuối năm

Câu hỏi 6 trang 178 SGK Đại số 11

Viết công thức nhị thức Niutơn.

Bạn đang xem: Câu hỏi 6 trang 178 SGK Đại số 11

Lời giải

Công thức nhị thức Niutơn:

(a+b)n = Cn0 an + Cn1an-1 b + … Cnkan-k bk + … + Cnn-1a bn-1 + Cnnbn.

Chú ý: số hạng T(k+1) = Cnk a(n-k)bk được gọi là số hạng tổng quát của khái triển (a+b)n.

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Ôn tập cuối năm

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button