Lớp 12Toán Học

Câu hỏi 8 trang 100 Toán 12 Giải tích Bài 1

Bài 1 : Nguyên hàm

Câu hỏi 8 trang 100 Toán 12 Giải tích Bài 1 :

Cho P(x) là đa thức của x. Từ Ví dụ 9, hãy lập bảng theo mẫu dưới đây rồi điền u và dv thích hợp vào chỗ trống theo phương pháp nguyên phân hàm từng phần.

∫ P(x)ex dx

Bạn đang xem: Câu hỏi 8 trang 100 Toán 12 Giải tích Bài 1

∫ P(x)cosxdx

∫ P(x)lnxdx

P(x)

exdx

Lời giải:

∫ P(x)ex dx

∫ P(x)cosxdx

∫ P(x)lnxdx

P(x)

P(x)

P(x)lnx

exdx

cosxdx

dx

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button