Lớp 11Toán

Câu hỏi 9 trang 178 SGK Đại số 11

Ôn tập cuối năm

Câu hỏi 9 trang 178 SGK Đại số 11

Phát biểu định nghĩa cấp số cộng và công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của một số không đổi d.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi 9 trang 178 SGK Đại số 11

+ Định nghĩa: cấp số cộng là một dãy số ( hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng ngay trước nó cộng với một số không đổi d.

Số d được gọi là công sai của cấp số cộng.

(un): un + 1 = un + d

+ Tổng n số hạng đầu tiên của CSC:

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Ôn tập cuối năm

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button