Lớp 11Vật Lý

Câu hỏi C1 trang 109 Vật Lý 11 Bài 18

Bài 18: Thực hành: khảo sát đặc tính chỉnh lưu của Điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Câu hỏi C1 trang 109 Vật Lý 11 Bài 18

Chiều thuận của điôt bán dẫn vẽ trên hình 18.2 hướng theo chiều từ anot A sang catot K hay theo chiều ngược lại?

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C1 trang 109 Vật Lý 11 Bài 18

Chiều thuận của điôt bán dẫn hướng theo chiều anôt A sang catôt K (hình vẽ).

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 18. Thực hành. khảo sát đặc tính chỉnh lưu của Điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button