Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi C1 trang 157 Vật Lý 10 Bài 29

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt

Câu hỏi C1 trang 157 Vật Lý 10 Bài 29

Hãy tính các giá trị của tích pV ở bảng 29.1 và rút ra kết luận về dự đoán.

Thể tích V (cm3) Áp suất p (105 Pa) pV
20 1,00  
10 2,00  
40 0,50  
30 0,67  

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C1 trang 157 Vật Lý 10 Bài 29

V1 = 20cm3 = 20.10-6 m3, P1 = 1.105 Pa thì P1.V1 = 2 N.m

V2 = 10cm3 = 10.10-6 m3, P= 2.10Pa thì P2.V2 = 2 N.m

V3 = 40cm3 = 40.10-6 m3, P3 = 0,5.105 Pa thì P3.V3 = 2 N.m

V4 = 30cm3 = 30.10-6 m3, P4 = 0,67.105 Pa thì P4.V4 = 2,01 N.m

Ta nhận thấy tích PV = hằng số thì P ∼ 1/V

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button