Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi C1 trang 160 Vật Lý 10 Bài 30

Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

Câu hỏi C1 trang 160 Vật Lý 10 Bài 30

Hãy tính các giá trị của P/T  trong bảng 30.1 sau đó rút ra mối liên hệ giữa P và T trong quá trình đẳng tích.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C1 trang 160 Vật Lý 10 Bài 30

P1 = 1.105 Pa, T1 = 301 K 

Giải Vật lý 10: Câu hỏi C1 trang 160 Vật Lý 10 Bài 30 | Giải bài tập Vật lý 10

P2 = 1,1.105 Pa, T2 = 331 K  

Giải Vật lý 10: Câu hỏi C1 trang 160 Vật Lý 10 Bài 30 | Giải bài tập Vật lý 10

P3 = 1,2.105 Pa, T3 = 350 K 

Giải Vật lý 10: Câu hỏi C1 trang 160 Vật Lý 10 Bài 30 | Giải bài tập Vật lý 10

P4 = 1,25.105 Pa, T4 = 365 K 

Giải Vật lý 10: Câu hỏi C1 trang 160 Vật Lý 10 Bài 30 | Giải bài tập Vật lý 10

Nhận xét tỉ số P/T = hằng số (các giá trị P/T gần bằng nhau do sai số) tức áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button