Lớp 12Vật Lý

Câu hỏi C1 trang 166 Vật lý 12 Bài 33

Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo

Câu hỏi C1 trang 166 Vật lý 12 Bài 33

Trình bày mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ – đơ – pho.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C1 trang 166 Vật lý 12 Bài 33

Rơ-đơ- pho cho rằng nguyên tử gồm có hạt nhân mang điện tích dương có điện tích +Ze. Các kích thước hạt nhân nhỏ hơn các kích thước của nguyên tử rất nhiều. Xung quanh hạt nhân có electron chuyển động theo các quỹ đạo tròn. Độ lớn điện tích dương của hạt nhân bằng tổng độ lớn của các điện tích âm của các electron . Vì vậy nguyên tử ở trạng thái trung hòa về điện.

Kiến thức cần nhớ

– Mẫu nguyên tử Bo bao gồm mô hình hành tinh nguyên tử và hai tiên đề Bo.

– Tiên đề về các trạng thái dừng: Nguyên tử chỉ tồn tại ở trong các trạng thái có năng lượng xác định gọi là các trạng thái dừng. Khi ở các trạng thái dừng thì nguyên tử không bức xạ.

– ở các trạng thái dừng thì các êlectron chuyển động quanh hạt nhân trên những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là các quỹ đạo dừng.

– Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử: Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En sang trạng thái dừng có năng lương Em thấp hơn thì nó phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En−Em:

ε = hfnm = En−Em

– Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng Em mà hấp thụ được một phôtôn có năng lương như trên thì nó sẽ chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng En.

(SGK Vật lý 12 – Bài 33 trang 168)

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12: Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button