Lớp 12Vật Lý

Câu hỏi C1 trang 200 Vật lý 12 Bài 39

Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Câu hỏi C1 trang 200 Vật lý 12 Bài 39

Hãy tìm ra kết quả này dựa vào các số liệu cho trong bảng ở cuối SGK

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C1 trang 200 Vật lý 12 Bài 39

Khối lượng tỏa ra khi tổng hợp 1 hạt nhân α là:

mD = 2,01345u ; mT = 3,0155u;

mα = 4,0015u; mn = 1,00866u;

W = (mD + mT – mα – mn).c2

    = (2,01345u + 3,0155u – 4,0015u – 1,00866u).c2

    = 0,01879.c2 = 0,1879.1,66055.10-27.9.1016

    = 0,2808.10-11 J

      =

Giải bài tập Vật lý 12: Câu hỏi C1 trang 200 Vật lý 12 Bài 39 | Giải Lý 12

 = 0,1755.108 eV = 17,55 (MeV)

Kiến thức cần nhớ

– Phản ứng nhiệt hạch là quá trình trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn.

– Thực tế chỉ quan tâm đến phản ứng nhiệt hạch tạo nên heli:

11H+21H→32He21H+21H→42He21H+31H→42He+10n11H+12H→23He12H+12H→24He12H+13H→24He+01n

– Điều kiện thực hiện phản ứng nhiệt hạch: Nhiệt độ cao (50÷100 triệu độ).

– Năng lượng nhiệt hạch là nguồn gốc năng lượng của hầu hết các sao.

– Năng lượng nhiệt hạch trên Trái Đất, với những ưu việt không gây ô nhiễm (sạch) và nguyên liệu dồi dào sẽ là nguồn năng lượng của thế kỉ XXI.

(SGK Vật lý 12 – Bài 39 trang 202)

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12: Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button