Lớp 12Vật Lý

Câu hỏi C1 trang 5 Vật Lý 12 Bài 1

Bài 1: Dao động điều hòa

Câu hỏi C1 trang 5 Vật Lý 12 Bài 1

Gọi Q là hình chiếu của điểm M lên trục Oy (H.1.2). Chứng minh rằng điểm Q dao động điều hòa.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C1 trang 5 Vật Lý 12 Bài 1

Gọi Q là hình chiếu của điểm M lên trục Oy

Ta có tọa độ y = OQ của điểm Q có phương trình là :

yQ = OMsin(ωt + φ)

Đặt OM = A, phương trình tọa độ y được viết lại là :

yQ = Asin(ωt + φ)

Vì hàm sin hay cosin là một dao động điều hòa, nên dao động của điểm Q được gọi là dao động điều hòa.

Kiến thức cần nhớ

– Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.

– Phương trình của dao động điều hòa là x=Acos(ωt+φ)

– Một điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể được coi là hình chiếu của một điểm tương ứng chuyển động tròn đều lên đường kính là đoạn thẳng đó.

– Chu kì T của dao động điều hòa là khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần. Đơn vị của chu kì là giây (s).

– Tần số f của dao động điều hòa là số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây. Đơn vị của tần số là héc (Hz).

– Tần số góc của dao động điều hòa là một đại lượng liên hệ với chu kì T hay với tần số f bằng các hệ thức sau đây:

 

– Công thức tính vận tốc và gia tốc của một vật dao động điều hòa:

v=x′=−ωAsin(ωt+φ)

a=v′=−ω2Acos(ωt+φ)=−ω2x

– Vectơ gia tốc luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.

– Tại vị trí biên, vận tốc bằng 0, còn gia tốc có độ lớn cực đại. Tại vị trí cân bằng, gia tốc bằng 0, còn vận tốc có độ lớn cực đại.

– Đồ thị của dao động điều hòa là một đường hình sin.

(SGK Vật lý 12 – Bài 1 trang 8)

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12: Bài 1. Dao động điều hòa

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button