Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi C2 trang 176 Vật Lý 10 Bài 33

Bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Câu hỏi C2 trang 176 Vật Lý 10 Bài 33

Các hệ thức sau đây  diễn tả những quá trình nào?

a) ΔU = Q khi Q > 0 ; khi Q < 0

Bạn đang xem: Câu hỏi C2 trang 176 Vật Lý 10 Bài 33

b) ΔU = A khi A > 0; khi A < 0

c) ΔU = Q + A khi Q > 0 và A < 0

d) ΔU = Q + A khi Q > 0 và A > 0.

Lời giải

a) ΔU = Q khi Q > 0: vật nhận nhiệt để làm tăng nội năng.

Q < 0: vật tỏa nhiệt làm giảm nội năng.

b) ΔU = A khi A > 0: vật nhận công để làm tăng nội năng.

A < 0: vật thực hiện công làm giảm nội năng.

c) ΔU = Q + A khi Q > 0 và A < 0: là quá trình truyền nhiệt và thực hiện công : thu nhiệt và sinh công.

d) ΔU = Q + A khi Q > 0 và A > 0: là quá trình truyền nhiệt và thực hiện công : thu nhiệt và nhận công.

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button