Lớp 12Vật Lý

Câu hỏi C2 trang 177 Vật Lý 12 Bài 35

Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Câu hỏi C2 trang 177 Vật Lý 12 Bài 35

Tính 1 MeV/c2 ra đơn vị kilogam?

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C2 trang 177 Vật Lý 12 Bài 35

Khối lượng của 1MeV/c2 là:

Kiến thức cần nhớ

– Cấu tạo hạt nhân bao gồm có Z prôtôn và A – Z nơtron (A: số nuclôn).

Kí hiệu: AZX

– Khối lượng hạt nhân tính ra đơn vị u:

1u = 1,66055.10−27kg ≈ 931.5 MeV/c2

– Hệ thức Anh-xtanh: E = mc2.

(SGK Vật lý 12 – Bài 35 trang 180)

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12: Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button