Lớp 11Vật Lý

Câu hỏi C2 trang 59 Vật Lý 11 Bài 11

Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Câu hỏi C2 trang 59 Vật Lý 11 Bài 11

a) Hãy cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu các điện trở R1, R2, R3 mắc song song có đặc điểm gì ?

b) Cường độ dòng điện I chạy qua mạch chính và I1, I2, Ichạy qua các mạch rẽ của một đoạn mạch gồm các điện trở R1, R2, R3 mắc song song có mối quan hệ như thế nào?

Bạn đang xem: Câu hỏi C2 trang 59 Vật Lý 11 Bài 11

c) Viết công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở R1, R2, Rmắc song song.

Lời giải

a) Hiệu điện thế ở hai đầu của mỗi điện trở đều bằng nhau U=U1=U2=U3.

b) Cường độ dòng điện mạch chính I bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ: I=I1+I2+I3

c) Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ chứa điện trở và đưa và biểu thức ý (b) vào ta có:

Với U bằng nhau suy ra điện trở tương đương của đoạn mạch song song được tính như sau:

Giải bài tập Vật lý 11: Câu hỏi C2 trang 59 Vật Lý 11 Bài 11 | Giải Lý 11

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button