Lớp 12Vật Lý

Câu hỏi C3 trang 109 Vật Lý 12 Bài 21

Bài 21: Điện từ trường

Câu hỏi C3 trang 109 Vật Lý 12 Bài 21

Vòng dây dẫn kín có vai trò gì hay không trong việc tạo ra điện trường xoáy?

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C3 trang 109 Vật Lý 12 Bài 21

Vòng dây dẫn kín không tạo ra điện trường xoáy mà chỉ là một phương tiện mà qua đó ta phát hiện được sự tồn tại của điện trường xoáy mà thôi, do đó điện trường xoáy tồn tại khách quan.

Kiến thức cần nhớ

– Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện từ trường.

– Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện điện trường xoáy. (Điện trường xoáy là điện trường có đường sức khép kín).

– Điện từ trường là trường có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.

(SGK Vật lý 12 – Bài 21 trang 111)

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12: Bài 21. Điện từ trường

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button