Lớp 11Vật Lý

Câu hỏi C3 trang 12 Vật Lý 11 Bài 2

Bài 2: Thuyết Êlectron. Định luật bảo toàn điện tích

Câu hỏi C3 trang 12 Vật Lý 11 Bài 2

Chân không là chất dẫn điện hay cách điện? Tại sao?

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C3 trang 12 Vật Lý 11 Bài 2

Chân không là chất cách điện vì trong chân không không có điện tích tự do.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 2. Thuyết Electron. Định luật bảo toàn điện tích

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button