Lớp 11Vật Lý

Câu hỏi C3 trang 221 Vật Lý 11 Bài 35

Bài 35: Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Câu hỏi C3 trang 221 Vật Lý 11 Bài 35

Muốn ảnh cuối cùng của vật AB tạo bởi hệ thấu kính (L, Lo) bố trí như hình 35.2 là ảnh thật, thì khoảng cách giữa thấu kính phân kì L và thấu kính hội tụ Lo phải lớn hơn hay nhỏ hơn tiêu cự của thấu kính hội tụ Lo ? Giải thích tại sao.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C3 trang 221 Vật Lý 11 Bài 35

Khoảng cách giữa thấu kính phân kì L và thấu kính hội tụ Lo phải lớn hơn tiêu cự của thấu kính hội tụ Lo

Vì ảnh cuối cùng của vật AB là ảnh thật, nên ảnh sẽ ngược chiều với vật, vì vậy số phóng đại của ảnh sau cùng phải nhỏ hơn 0 (k<0)

Mà:

Vì:

Giải bài tập Vật lý 11: Câu hỏi C3 trang 221 Vật Lý 11 Bài 35 | Giải Lý 11

Gọi L là khoảng cách 2 thấu kính ⇒ d2 = L – d’1 ⇔ L – d’1 > f2

Vì d’1 < 0 nên để đảm bảo L - d'1 > fthì L > f2

Vậy muốn ảnh cuối cùng của vật AB tạo bởi hệ thấu kính (L, Lo) như hình 35.2 là ảnh thật, thì khoảng cách giữa thấu kính phân kì L và thấu kính hội tụ Lo phải lớn hơn tiêu cự của thấu kính hội tụ Lo.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 35. Thực hành. Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button