Lớp 10Vật Lý

Câu hỏi C3 trang 37 Vật Lý 10 Bài 6

Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Câu hỏi C3 trang 37 Vật Lý 10 Bài 6

1 con thuyền chạy ngược dòng nước đi được 20 km trong 1 giờ; dòng nước chảy với vận tốc 2 km/h. Hãy tính vận tốc của thuyền đối với nước.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C3 trang 37 Vật Lý 10 Bài 6

Ta quy ước như sau: thuyền – 1; nước – 2; bờ – 3

Vận tốc của thuyền so với bờ có độ lớn là: |v13| = S/t = 20/1 = 20 km/h

Vận tốc của nước so với bờ có độ lớn là: |v23| = 2 km/h

Ta có: v12 = v13 + v32 hay v12 = v13 – v23

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của thuyền đối với dòng nước. Ta có:

→ v13 hướng theo chiều dương và v23 ngược chiều dương

→ v13 = 20km/h, v23 = -2km/h

→ v12 = v13 – v23 = 20 – (-2) = 22 km/h > 0

→ vận tốc của thuyền đối với nước sẽ có độ lớn là 22 km/h và hướng theo chiều dương.

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button