Lớp 11Vật Lý

Câu hỏi C3 trang 83 Vật Lý 11 Bài 14

Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân

Câu hỏi C3 trang 83 Vật Lý 11 Bài 14

Có thể tính số nguyên tử trong một mol kim loại từ số Fa-ra-đây được không?

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C3 trang 83 Vật Lý 11 Bài 14

Theo định luật Fa-ra-đây thứ II, ta có:

Trong đó:

– m0 là khối lượng của mỗi ion được trung hòa ở điện cực.

– n là hóa trị của nguyên tố.

– e=1,6.10-19 C = điện tích số nguyên tố.

– A là khối lượng mol của chất được giải phóng ra ở điện cực.

Ta có số Fa-ra-đây:

Giải bài tập Vật lý 11: Câu hỏi C3 trang 83 Vật Lý 11 Bài 14 | Giải Lý 11

=> NA= số nguyên tử trong một mol kim loại.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button