Lớp 11Vật Lý

Câu hỏi C4 trang 66 Vật Lý 11 Bài 12

Bài 12: Thực hành: Xác định suất điên động và điện trở trong của một pin điện hóa

Câu hỏi C4 trang 66 Vật Lý 11 Bài 12

Trong mạch điện hình 12.3, nếu để biến trở R hở mạch, thì số chỉ của vôn kế V sẽ bằng bao nhiêu? Số chỉ này có đúng bằng giá trị suất điện động ξ của pin điện hóa mắc trong mạch điện không?

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C4 trang 66 Vật Lý 11 Bài 12

Nếu để biến trở R hở mạch thì số chỉ của vôn kế V sẽ gần bằng suất điện động ξ của nguồn.

Số chỉ này không đúng bằng giá trị suất điện động ξ của pin điện hóa mắc trong mạch vì vẫn có một dòng điện rất nhỏ qua vôn kế V.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 12. Thực hành. Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button