Lớp 11Vật Lý

Câu hỏi C5 trang 67 Vật Lý 11 Bài 12

Bài 12: Thực hành: Xác định suất điên động và điện trở trong của một pin điện hóa

Câu hỏi C5 trang 67 Vật Lý 11 Bài 12

Phải vẽ đường biểu diễn của đồ thị U = f(I) như thế nào để phù hợp với phép tính giá trị trung bình (thống kê) đối với các giá trị I và U được ghi trong Bảng thực hành 12.1

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi C5 trang 67 Vật Lý 11 Bài 12

Đường biểu diễn của đồ thị U = f(I) phải đi qua tất cả các hình chữ nhật sai số, đồ thị không được gấp khúc, nếu có điểm nào làm cho đường biểu diễn bị gấp khúc thì phải bỏ đi và làm lại thí nghiệm xác định giá trị đó.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 12. Thực hành. Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button