Địa LýLớp 12

Câu hỏi in đậm trang 75 Địa lí 12 Bài 17

Bài 17: Lao động và việc làm

Câu hỏi in đậm trang 75 Địa lí 12 Bài 17

Từ bảng 17.3 (SGK), hãy so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động theo thành phần kính tế ở nước ta giai đoạn 2000 – 2005.

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi in đậm trang 75 Địa lí 12 Bài 17

– Giai đoạn 2000 – 2005, lao dộng ở khu vục kinh tế Nhà nước tăng chậm, lao động ở khu vục kinh tế ngoài Nhả nước giảm, lao động ờ khu vục kinh tế có vốn đầu tư nước ngoải tăng nhanh.

– Sự chuyển dịch này phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ờ nước ta.

Câu hỏi in đậm trang 75 Địa lí 12 Bài 17

Từ bảng 17.4 (SGK), nhận xét sự thạy đổi cơ cấu lao động nông thôn và thành thị nước ta

Lời giải:

– Từ 1996 – 2005, tỉ lệ lao động nông thôn giảm, lao động thành thị tăng.

– Sự thay đổi này phù hợp với quá trình đô thị hoá ở nước ta.

Xem toàn bộ Giải Địa 12: Bài 17. Lao động và việc làm

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Địa Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button