Lịch SửLớp 10

Câu hỏi in nghiêng trang 102 Lịch Sử 10 Bài 20

Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

Câu hỏi in nghiêng trang 102 Lịch Sử 10 Bài 20

Nhận xét vị trí của Phật giáo ở các thế kỉ X-XIV.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 102 Lịch Sử 10 Bài 20

Phật giáo chiếm vị trí quan trọng vào Thế kỉ X – XIV: Thời Lý – Trần Phật giáo đạt cực thịnh giữ vị trí đặc biệt quan trọng và phổ biến; trở thành quốc giáo, cả vua quan đều sùng đạo Phật.

– Các nhà sư được triều đình coi trọng và có lúc đã tham gia bàn bạc việc nước. Tín đồ phật giáo ở mọi nơi.

– Các công trình kiến trúc mang màu sắc Phật giáo được xây dựng ở khắp mọi nơi: Nhiều chùa chiền, đúc chuông, tô Phật, giáo lí Phật.

⇒ Vì vậy, Phật giáo thời kì này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tư tưởng, tâm lý, phong tục và nếp sống của đông đảo nhân dân.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button