Lịch SửLớp 10

Câu hỏi in nghiêng trang 110 Lịch Sử 10 Bài 21

Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII

Câu hỏi in nghiêng trang 110 Lịch Sử 10 Bài 21

Em có nhận xét gì về việc làm của chúa Nguyễn Phúc Khoát?

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 110 Lịch Sử 10 Bài 21

Năm 1744, sau một thời kì phát triển ổn định của xã hội Đàng Trong, Chúa Nguyễn Phúc Khoát đã quyết định xưng vương thành lập triều đình trung ương, đổi 3 ti thành 6 bộ và đặt thêm quan chức.

⇒ Việc làm này đã làm cho đất nước đứng trước nguy cơ chia cắt lâu dài.

Câu hỏi in nghiêng trang 110 Lịch Sử 10 Bài 21

Điểm khác biệt của chính quyền Đàng Trong với nhà nước Lê – Trịnh ở Đàng Ngoài là gì?

Lời giải

Điểm khác biệt giữa chính quyền Đàng Trong và nhà nước Lê – Trịnh ở Đàng Ngoài là:

– Đàng Ngoài: Chính quyền được tổ chức quy củ, hoàn chỉnh hơn, xây dựng bộ máy hành chính chặt chẽ từ trung ương đến địa phương. Có chế độ tuyển chọn quan lại, quân đội tổ chức một cách chặt chẽ, pháp luật.

⇒ Vì vậy gọi là nhà nước phong kiến đàng ngoài.

– Chính quyền Đàng Trong:

Chính quyền trung ương chưa được xây dựng chặt chẽ, sự phân tán quyền hành nằm trong tay các chúa.

Năm 1744, sau một thời kì phát triển ổn định của xã hội Đàng Trong, Chúa Nguyễn Phúc Khoát đã quyết định xưng vương thành lập triều đình trung ương, đổi 3 ti thành 6 bộ và đặt thêm quan chức.

⇒ Đây là một bộ phận của chính quyền vua Lê.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button