Lịch SửLớp 10

Câu hỏi in nghiêng trang 114 Lịch Sử 10 Bài 22

Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII

Câu hỏi in nghiêng trang 114 Lịch Sử 10 Bài 22

Phân tích tác dụng của sự phát triển buôn bán trong nước.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 114 Lịch Sử 10 Bài 22

Tác dụng của sự phát triển buôn bán trong nước là:

– Đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa của nhân dân.

– Thúc đẩy giao lưu hàng hóa, phát triển sản xuất cả về số lượng và chất lượng các nghề trong nước, thúc đẩy sự chuyên môn hóa trong sản xuất.

– Buôn bán đã phát triển thành một nghề giúp cải thiện đời sống nhân dân.

Câu hỏi in nghiêng trang 114 Lịch Sử 10 Bài 22

Vào các thế kỉ XV-XVI, trên thế giới có sự kiện gì đáng ghi nhớ góp phần quan trọng vào sự giao lưu quốc tế?

Lời giải

Sự kiện của thế giới vào các thế kỷ XV – XVI góp phần quan trọng vào sự giao lưu quốc tế đó là các cuộc phát kiến địa lý của các nước châu Âu đã tìm ra những vùng đất mới, những con đường mới, tăng cường giao lưu kinh tế, văn hóa Đông – Tây.

Nhờ vậy mà:

– Tạo điều kiện giao lưu buôn bán giữa các nước phương Đông và phương Tây thuận lợi.

– Thị trường thế giới ngày càng được mở rộng.

Câu hỏi in nghiêng trang 114 Lịch Sử 10 Bài 22

Sự phát triển của ngoại thương có tác dụng gì đối với nền kinh tế nước ta?

Lời giải

– Tác dụng của sự phát triển ngoại thương đối với nền kinh tế nước ta là:

+ Thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa nước ta.

+ Làm phá vỡ nền kinh tế tự cung, tự cấp, khép kín.

+ Tạo điều kiện cho kinh tế nước ta tiếp cận với kinh tế thế giới và phương thức sản xuất mới để đi lên, có thể trao đổi hàng hóa với các quốc gia trên thế giới.

+ Từ sự giao lưu về thương mại đã tạo điều kiện cho giao lưu về kinh tế, văn hóa – tư tưởng.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button