Lịch SửLớp 10

Câu hỏi in nghiêng trang 120 Lịch Sử 10 Bài 23

Bài 23. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

Câu hỏi in nghiêng trang 120 Lịch Sử 10 Bài 23

Vương triều của Quang Trung đã làm được những gì? Đánh giá những việc làm đó.

Lời giải

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 120 Lịch Sử 10 Bài 23

Đánh giá vai trò của vương triều của Quang Trung:

– Thống nhất đất nước bằng việc đánh bại các tập đoàn phong kiến.

– Tiến hành hai cuộc kháng chiến chống lạixâm lược của quân Xiêm và quân Thanh.

– Xây dựng vương triều mới theo chế độ quân chủ chuyên chế với nhiều chính sách tiến bộ góp phần ổn định và phát triển đất nước.

– Tổ chức và xây dựng quân đội quy củ, chuẩn bị và trang bị vũ khí đầy đủ.

– Chính sách đối ngoại tích cực: Vua Quang Trung đặt quan hệ ngoại giao hoà hảo với nhà Thanh và được nhà Thanh rất tôn trọng. Quan hệ với Lào và Chân Lạp diễn ra tốt đẹp.

⇒ Đánh giá: tuy tồn tại trong thời gian ngắn nhưng vương triều Tây Sơn có đóng góp to lớn đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc.

+ Bước đầu thống nhất, ổn định đất nước sau nhiều thế kỉ bị chia cắt.

+ Tiến hành các cuộc kháng chiến bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.

+ Đất nước dần dần được khôi phục và bước đầu phát triển.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 23. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button