Lịch SửLớp 12

Câu hỏi in nghiêng trang 120 Lịch Sử 12 Bài 16

Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Câu hỏi in nghiêng trang 120 Lịch Sử 12 Bài 16

Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 120 Lịch Sử 12 Bài 16

Cuộc cánh mạng tháng 8 đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử Việt Nam. Từ mộ nước thuộc địa nửa thuộc địa đã trở thành một nước độc lập. Có những thắng lợi đó nước ta đã nắm bắt được những thời cơ, dựa vào bối cảnh. Đặc biệt với sự lãnh đạo tài giỏi của Hồ Chí Minh và Uỷ ban giải phóng đã chớp thời cơ, và xây dựng, chuẩn bị kế hoạch trong khoảng 15 năm. Không thể không kể đến đó là nhân dân và dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước, truyền thống yêu nức, vì phải chịu quá nhiều cực khổ áp bức đã hằn in trong lòng nhân dân họ đã kiên cường đứng lên đấu tranh.

Cuộc thắng lợi cánh mạng tháng 8 đã trở thành tiếng vang lớn trong nước Việt Nam nói riêng và các nước Đông Dương nói chung. Cánh mạng tháng 8 thành công đã đưa nước Việt Nam trở thành nước độc lập tự do phá tan các áp bức nô lệ khổ cực của Đế quốc và thực dân. Đã mở ra một kỉ nguyên mới cho đất nước, đập tan hoàn toàn chế độ phong kiến ở Việt Nam .

Cách mạng tháng 8 không chỉ mang tiếng vang cho dân tộc mà còn để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho dân tộc Việt Nam. Dựa trên sự lãnh đạo đúng đắn của đảng áp dụng chủ nghĩa Mác vào thực tiễn hoàn cảnh của đất nước đã nắm bắt tình hình và áp dụng thời cơ và thời điểm. Không chỉ vậy Đảng còn tập hợp các tổ chức lực lượng trong và ngoài nước từ lực lương vũ trang chính trị đều được tập hợp chu đáo, Đảng kết hợp đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị tiến hành khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa trong toàn quốc.

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng tám (1939-1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button