Lớp 11Sinh Học

Câu hỏi in nghiêng trang 122 Sinh 11 Bài 30

Bài 30. Truyền tin qua xináp

Câu hỏi in nghiêng trang 122 Sinh 11 Bài 30

Nghiên cứu hình 30.3 và trả lời các câu hỏi sau:

– Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra như thế nào?

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 122 Sinh 11 Bài 30

– Tại sao tin được truyền qua xináp chỉ theo một chiều, từ màng trước qua màng sau mà không thể theo chiều ngược lại?

Lời giải:

– Quá trình truyền tin quá xináp diễn ra như sau;

    + Xung thần kinh đến chùy xinap làm Ca2+ đi vào trong chùy xináp.

    + Ca2+ vào làm túi chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra, giải phóng đi qua khe xinap đến màng sau.

  + Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể trên màng sau, làm xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau. Điện thế hoạt động (xung thần kinh) hình thành và lan truyền đi tiếp.

– Vì màng sau của xinap không có chất trung gian hóa học còn màng trước không có các thụ thể gắn vào nên xung thần kinh chỉ truyền một chiều.

Xem toàn bộ Soạn sinh 11: Bài 30. Truyền tin qua xináp

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button