Lịch SửLớp 12

Câu hỏi in nghiêng trang 129 Lịch Sử 12 Bài 17

Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946

Câu hỏi in nghiêng trang 129 Lịch Sử 12 Bài 17

Đảng và Chính phủ cách mạng đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào đối với quân Trung Hoa Dân quốc và bọn phản cách mạng ở phía Bắc sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 129 Lịch Sử 12 Bài 17

Sau cánh mạng tháng 8, mặt chính trị nước ta phải đối mặt với nhiều kẻ thù trong và ngoài nước, nên một mình không thể đấu tranh với nhiều kẻ thù được, vậy nên Đảng và chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp và chủ trương trong đó chủ trương cấp bách lúc bây giờ đó là phải hòa hoãn với quân Trung Hoa dân quốc tạm gác xung đột với nước này vì rất rễ tổn thương và gây ra cuộc chiến tranh mới.

Với những chủ trương hòa hoãn với Trung Hoa thì Việt Nam đã đưa ra những sách lược để Trung Hoa đồng ý tạm thời hòa hoãn đó là Nhừng lại các Đảng Việt Tân, Việt Cách những thế lực tay sai 70 ghế trong quốc họi và không thông qua bầu cử, 4 ghế bộ trưởng trong Chính phủ liên hiệp, và 1 chức Phó chủ tịch.

Để giảm bớt sức ép công kích trong Trung Hoa tránh nững hiểu làm trong và noài nước , Đảng cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán nhưng thực chất là đưa vào hoạt động bí mật, kiên quyết vạch ra các tội ác và âm mưu của các thế lực tay sai để có đủ bằng chứng sử phạt theo pháp luật.

Câu hỏi in nghiêng trang 129 Lịch Sử 12 Bài 17

Hiệp định Sơ bộ Việt – Pháp ngày 6 – 3 – 1946 được kí kết trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào? Nêu nội dung và ý nghĩa của Hiệp định?

Lời giải:

Với mưu đồ, dã tâm thôn tính nước ta một lần nữa, thực dân pahsp và tay sai đưa quân ra bắc nhằm thôn tính cả nước ta. Để thực hiện được mưa đồ trên với miền bắc đang là sựu đóng chiếm của Trung Hoa nên Pháp đã phải kí 1 hiệp ước Hoa Pháp để Pháp ra bắc với danh nghĩa thay Trung Hoa giải giáp quân Nhật.

Trước tình hình đó ban thường vụ đã chọn nhiệm vụ đó là hòa dể tiến chiều 6-3-1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt ban thường vụ kí hiệp định sơ bộ.

Pháp công nhận Việt Nma là một nước Dân Chue Công hòa là một quốc gia tự do có chính đảng riêng, nghị viện riêng, quân đội riêng và là thành viên trong liên bang Đông Dương nằn trong khối liên hiệp Pháp.

Tuy nhiên Chính phủ Việt Nam cũng thỏa thuận đưa 15000 quân Pháp ra thay Trung Hoa giải giáp quân Nhật. Số quân này sẽ được đóng tại những địa điểm quy định và rút dần trong vòng 5 năm.

Hai bên ngừng mọi xung đột ở Phía Nam và giữ quân đội của minh tại vị trí cũ, tạo không khí thuận lợi cho cuộc đàm phán chính thức của Việt Nam, quyền lợi kinh tế và văn hóa của Người Pháp ở Việt Nam.

Hiệp định sơ bộ đã khẳng định tính sáng suốt và linh hoạt của Đảng và nhà nước khi chọn hòa để tiến đã tránh được một cuộc chiến tranh bất lợi cho chúng ta.

Tạo ra nhiều khoảng thời gian cho chúng ta củng cố lực lượng.

Đẩy được 20 vạn quân Trung Hoa ra khỏi miền bắc mà không mất một viên đạn nào.

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 17. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button