Lịch SửLớp 12

Câu hỏi in nghiêng trang 131 Lịch Sử 12 Bài 18

Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Câu hỏi in nghiêng trang 131 Lịch Sử 12 Bài 18

Vì sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ ngày 19 – 12 – 1946?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 131 Lịch Sử 12 Bài 18

Sau khi kí hiệp định sơ bộ và tạm ước thực dân Pháp bội ước thực hiện mọi chiêu trò công kích đẩy mạnh một cuộc chiến tranh xâm lược nước ta một lần nữa. Với những chiêu trò của Pháp đã buộc nhân dân ta phải đứng lên chống pháp không thể hòa hoãn được nữa.

Pháp ném lựu đạn bắn sung vào nhiều nơi vô cớ. gây ra nhiều thiệt hại cho nhân dân ta ,trước tình hình đó Pháp gửi tối hậu thư cho Việt Nam buộc ta phải giải tán lực lượng, để Pháp cai quản Hà Nội, với dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa. Trong bối cảnh đó, không thể hòa hoãn với Pháp mà bắt buộc phải thực hiện một cuộc chiến tranh vũ trang để giành lại độc lập.đảng và nhà nước ta đã quyết định chuẩn bị phong trào cứu nước khỏi cuộc xâm lược của Pháp. Ngày 19-12-1946 là ngày cả Hà nội đứng dậy kháng chiến đấu tranh chống pháp, đồng thời Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến được nhân dân cả nước hưởng ứng.

Câu hỏi in nghiêng trang 131 Lịch Sử 12 Bài 18

Phân tích nội dung cơ bản đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng?

Lời giải:

Trong thời gian thực hiện hiệp định sơ bộ, Pháp bội ước và gửi tối hậu thư cho Việt Nam. Trước tình hình đó, Đảng và nhà nước ta đã phát động phong trào cứu nước . Hồ Chí Minh đã phát động lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến .Trong lời kêu gọi kháng chiến cứu nước của Hồ Chí Minh nêu rõ và khẳng định không thể nhượng bộ Pháp, và phải đứng dậy đấu tranh.

Kháng chiến toàn dân: đó là tất cả nhân dân trong nước Việt Nam không phân biệt gái trai, độ tuổi, tôn giáo, chngs ta là công dân Việt Nam đều có thể tham gia kháng chiến bảo về độc lập.

Kháng chiến toàn diện: kháng chiến trên mọi mặt trận và lĩnh vực như kinh tế chính trị văn hóa ngoại giao… Kinh tế sẽ là mấu chốt.

Kháng chiến trường kì: đó là kháng chiến trong lâu dài, so sánh lực lượng ta và địch thì kháng chiến lâu dài sẽ giúp ta có lợi hơn để củng cố lực lượng và làm cho địch hao mòn sức lực… dựa vào các diều kiện tự nhiên trong và ngoài nước để chớp thời cơ.

 Kháng chiến dựa vào sức mình là chính: nghĩa là, không nên quá phụ thuộc vào bên ngoài mà cần tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế nhưng không được ỷ lại, phụ thuộc vào sự giúp đỡ đó.

Tuy nhiên tự lực dùng sức ta mà đấu tranh là yếu tố quan trọng giúp ta đấu tranh chống ngoại xâm.

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button